Gagalama Presi

//Gagalama Presi
A Notcher

‘A Notcher’ gagalama presimizin 320 mm çapında rotorlardan 1300 mm çapında statorlara kadar işleme kabiliyeti olup yükleme/boşaltma robotuyla desteklenerek otomasyonu sağlanmaktadır.

5557
5558